Τηλεκπαίδευση

Κοινοποίηση:

Τα εργαλεία ελεύθερου λογισμικού που χρησιμοποιεί το Εργαστήριο Τηλεκπαίδευσης: 1) Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης ΒΒΒ 2) Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης e-class