Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομάδας Τηλεκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας! Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας "Επικοινωνία". Ευχαριστούμε!

Η φύση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας

Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας – Έκθεσης είναι ένα από τα βασικότερα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μαθητές σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο και στη συνέχεια να εξεταστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Ωστόσο, είναι ένα μάθημα που προκαλεί έντονες συζητήσεις τόσο λόγω της φύσης του όσο και λόγω του τρόπου που εξετάζεται.

Οι διδάσκοντες αλλά και πολλοί γονείς θεωρούν ότι το συγκεκριμένο μάθημα δεν έχει σαφή μέθοδο διδασκαλίας και ότι η επίδοση του μαθητή είναι θέμα προσωπικών δεξιοτήτων και όχι συστηματικής διδασκαλίας και εξάσκησης. Βέβαια, η ίδια η φύση του μαθήματος οδηγεί σε αυτές τις θέσεις και είναι δικαιολογημένες λόγω της ανεξάντλητης ύλης του.

Οι εξελίξεις της σύγχρονης εποχής επηρεάζουν κατά πολύ τη διδασκαλία του μαθήματος, που προσαρμόζεται σε αυτές και τις ακολουθεί σε σημαντικό βαθμό. Έτσι, οι εξελίξεις και τα γεγονότα σε όλους τους τομείς αποτελούν θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια του μαθήματος και δίνεται με αυτό τον τρόπο η δυνατότητα στους μαθητές να επιχειρηματολογούν και να διερευνούν το κάθε θέμα. Επίσης, εκτός από την εργασία της παραγωγής λόγου, οι μαθητές μέσω των ασκήσεων διανθίζουν το λεξιλόγιό τους και βελτιώνουν την αφαιρετική τους ικανότητα με την περίληψη, που αποτελεί σημαντική άσκηση τόσο εξαιτίας του βαθμού δυσκολίας όσο και της βαθμολογίας. Γι`αυτό και το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας δεν πρέπει να ακολουθεί παρωχημένες μεθόδους, αλλά να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα για να επιτυγχάνει αυτούς τους σημαντικούς στόχους.

Επομένως, οι εμπλεκόμενοι στη διδακτική πράξη, ο εκπαιδευτικός αλλά και ο μαθητής, πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του εποικοδομητικού διαλόγου αποφεύγοντας τις ατέρμονες αναλύσεις των θεμάτων. Με το διάλογο και την άσκηση της παραγωγής λόγου ο μαθητής εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του και μαθαίνει να ακολουθεί του κανόνες τόσο του προφορικού όσο και του γραπτού λόγου. Παράλληλα, ενημερώνεται για τις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας και επιδιώκει να επιλύσει τα προβλήματά της. Με αυτόν τον τρόπο θα οξυνθεί η κριτική ικανότητα του μαθητή και θα καλλιεργηθεί το πνεύμα του.

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα ο τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος της Έκθεσης, ώστε να μπορέσει ο μαθητής να ωφεληθεί αποκτώντας όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο το γλωσσικό μάθημα θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους τόσο στην ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο σχολείο με επιτυχία όσο και στην ομαλή κοινωνικοποίησή τους.