Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομάδας Τηλεκπαίδευσης του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας! Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σελίδας "Επικοινωνία". Ευχαριστούμε!

Παρουσίαση της Ομάδας SeRi [(S)cience, (e)ducation, (R)obotics, (i)nformatics] του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δείτε ένα ακόμα σημαντικό έργο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μια σημαντική προσφορά του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην εκπαίδευση για το δάσκαλο και το μαθητή της νέας εποχής!

*****

Οι πυλώνες έρευνας της Ομάδας SeRi του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι οι ακόλουθοι:

  1. Engineering – Robotics – Informatics: Τα ερευνητικά πλαίσια αφορούν μετρήσεις (π.χ. ηλεκτροφυσιολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων), την ανάλυσή τους και τη μετάδοση μέσω δικτυακών υποδομών. Οι εφαρμογές των λύσεων αφορούν έξυπνη βιομηχανία (Industry 4.0), Γεωργία Ακριβείας, μελέτη συμπεριφοράς μέσω κινητικών μοτίβων, ρομποτικές διατάξεις και επικοινωνία ανθρώπου – μηχανής.
  2. STE(Α)Μ δραστηριότητες: Τα ερευνητικά πλαίσια αφορούν τη σχεδίαση και προώθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και πρακτικών STE(A)M, Εκπαιδευτικής ρομποτικής, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, Υπολογιστική σκέψη και επιστημολογία STEAM. Στόχος της ομάδας είναι η επιστημολογική οριοθέτηση του STEAM και της εκπαιδευτικής ρομποτικής και η ενίσχυση της υπολογιστικής σκέψης μέσω σχεδιασμού σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων λογισμικού και υλικού.

http://seri.cs.uth.gr/